Bodelning sambo

Bodelning sambo - Ladda ner bodelningsavtal för sambor här på Juridiska Dokument!Bodelning sambo

Bodelning sambo – Vid separation mellan sambor ska en bodelning göras om någon av samborna begär detta. Det är inte all egendom som ska ingå i bodelningen bara samboegendom som utgörs av sambornas gemensamma bostad och bohag. Ni äger troligen även andra saker gemensamt men i så fall är detta att beteckna som samägande. Saker som ni äger gemensamt utöver samboegendom ska naturligtvis också delas mellan er men det har inte med sambolagens bodelningsregler att göra.

Exempel: Du och din sambo äger gemensamt en bil. När ni ska separera så har du givetvis rätt till bilens halva värde men detta regleras inte i sambolagen utan är en fråga om samäganderätt som regleras i samäganderättslagen.

Om ni inte kan enas om hur bodelningen ska utföras eller om din sambo vägrar att medverka till bodelningen kan du vända dig till tingsrätten för att få en bodelningsförrättare utsedd.

Skriv alltid ett bodelningsavtal i samband med bodelningen. Det är oerhört viktigt av flera skäl, inte minst för att undvika att din sambo återkommer med fler krav efter en avslutad bodelning.

På Juridiska Dokument kan ni ladda ner ett juridiskt korrekt bodelningsavtal anpassat för sambor!