Bodelning mall

Bodelning mall - Ladda ner ett bodelningsavtal som är upprättat av jurist!

Bodelning mall – Vid bodelning är bodelningsavtalet en viktig handling för såväl gifta som sambor. För båda utgör bodelningsavtalet ett bevis för att en bodelning är genomförd, vilket förhindrar någon av parterna från att återkomma vid ett senare tillfälle med fler krav. Därutöver är handlingen viktig  om någon av parterna skall ansöka om lagfart för fastighet eller få en bostadsrätt överförd till sig.

Bodelning mall

Om ni är överens om att genomföra en bodelning så kan ni enkelt och billigt själva bodela istället för att blanda in dyra advokater i processen. På Juridiska Dokument kan ni ladda ner ett juridiskt korrekt bodelningsavtal som är upprättat av jurister: