Bodelningsavtal

Bodelningsavtal för gifta och samborEtt bodelningsavtal är ett bevis på att en bodelning ägt rum mellan makar eller sambor och förhindrar någon av parterna att kräva bodelning i framtiden.

Ett bodelningsavtal kan vara mycket utförligt med fullständig bouppteckning, värdering och lottläggning. Vanligen är det dock mer kortfattat och summariskt. Makarna eller samborna delar i så fall upp sin egendom i godo och därefter skriver de en mer summarisk bodelningshandling, varigenom de avtalar att deras egendom sämjedelats. Mer värdefull egendom, såsom exempelvis en fastighet eller lägenhet bör dock av förklarliga skäl specificeras.

På Juridiska Dokument kan ni ladda ner ett bodelningsavtal för både gifta och sambor!

Alla dokument på Juridiska Dokument är upprättade av jurister med specialkompetens inom familjerätten. Därför kan de garantera att alla dokument är juridiskt korrekta och i enlighet med gällande lagstiftning.