Etikettarkiv: juridiska dokument

Bodelningsavtal mall

Bodelningsavtal mall

Bodelningsavtal mall – Ett bodelningsavtal är ett dokument som används för att på ett tydligt sätt manifestera hur tillgångarna delats mellan äkta makar eller mellan sambor. Det kan ske under ett bestående äktenskap men är vanligast vid skilsmässa eller när sambor flyttar isär.

På Juridiska Dokument kan ni ladda ner ett komplett paket för bodelning!

Vad ingår i det kompletta bodelningspaketet?
  1. Bodelningsavtal – Vari paret avtalar om hur deras gemensamma egendom ska fördelas dem emellan.
  2. Registreringsbrev – Som ska bifogas till bodelningsavtalet om man önskar få det registrerat hos skatteverket.
  3. Lagfartsansökan – En ansökan om lagfart används vid bodelning av fastighet i de fall som ena parten tar över den tidigare gemensamma fastigheten.

Samtliga dokument samt instruktioner om hur dessa ska fyllas i kan ni ladda hem på Juridiska Dokument!

Varför är det så viktigt att skriva ett bodelningsavtal?

Att skriva ett tydligt juridiskt dokument på hur den gemensamma egendomen har fördelats parterna emellan är det bästa sättet att undvika framtida konflikter kring detta. Ingen av parterna kan i efterhand komma med krav på förändrad bodelning och även om bägge parter varit helt överens om hur delningen skulle ske är det inte säkert att åsikterna är lika i framtiden. Att beställa ett bodelningsavtal är därför ett säkert sätt att skapa en trygg överenskommelse kring bodelningen.

Här kan ni ladda ner ett:

Bodelningsavtal sambo

Bodelningsavtal sambo

Bodelningsavtal sambo – En bodelning mellan sambor sker vid separation under förutsättning att någon av samborna begär det. Detta måste göras inom ett år från separationen annars anses rätten till en bodelning ha förverkats. Glöm inte att skriva ett bodelningsavtal i samband med er bodelning. Det är viktigt av flera olika skäl, inte minst för att undvika att någon av samborna återkommer med fler krav efter en avslutad bodelning.

Klicka här för att ladda ner ett bodelningsavtal för sambor på Juridiska Dokument!

Vid bodelning mellan sambor så är det endast den så kallade samboegendomen som ska ingå i bodelningen. Samboegendomen utgörs av gemensam bostad samt gemensamt bohag. Övrig egendom såsom exempelvis aktier, bilar och banktillgodohavanden utgör ej samboegendom och skall inte delas mellan samborna.

Bodelningsavtalet som ni kan ladda ner på Juridiska Dokument är upprättat av jurist med specialkompetens och avtalet är speciellt anpassat för sambor. Med bodelningsavtalet följer också en ansökan om lagfart för den sambo som erhåller fastighet genom bodelningen. Naturligtvis medföljer även detaljerade instruktioner för hur ni fyller i alla dokument.

Bodelningsavtal

Bodelningsavtal för gifta och samborEtt bodelningsavtal är ett bevis på att en bodelning ägt rum mellan makar eller sambor och förhindrar någon av parterna att kräva bodelning i framtiden.

Ett bodelningsavtal kan vara mycket utförligt med fullständig bouppteckning, värdering och lottläggning. Vanligen är det dock mer kortfattat och summariskt. Makarna eller samborna delar i så fall upp sin egendom i godo och därefter skriver de en mer summarisk bodelningshandling, varigenom de avtalar att deras egendom sämjedelats. Mer värdefull egendom, såsom exempelvis en fastighet eller lägenhet bör dock av förklarliga skäl specificeras.

På Juridiska Dokument kan ni ladda ner ett bodelningsavtal för både gifta och sambor!

Alla dokument på Juridiska Dokument är upprättade av jurister med specialkompetens inom familjerätten. Därför kan de garantera att alla dokument är juridiskt korrekta och i enlighet med gällande lagstiftning.

Bodelningsavtal mall gratis

Bodelningsavtal mall gratis

Bodelningsavtal mall gratis – Du är inte ensam om att söka efter gratis juridiska dokument på internet. Men är du medveten om hur riskabelt det är att använda sig av juridiska dokument som ingen tar ansvar för? Pengarna som du kanske kan spara genom att ladda ner ett bodelningsavtal gratis kan kosta dig mångdubbelt mer i juridiska och ekonomiska överraskningar i framtiden. Därför bör du undvika de gratis mallar som finns på internet och som ingen tar ansvar för.

På Juridiska Dokument kan du ladda ner ett garanterat juridiskt korrekt bodelningsavtal som är upprättat av våra jurister!

Samtliga dokument på Juridiska Dokument är upprättade av våra egna jurister och givetvis uppdateras alla dokument i takt med att lagstiftningen förändras. Du kan spara mycket pengar på att använda juridiska mallar men du måste säkerställa att dokumenten är i enlighet med gällande lagstiftning.