Etikettarkiv: bodelning av fastighet

Bodelningsavtal mall

Bodelningsavtal mall

Bodelningsavtal mall – Ett bodelningsavtal är ett dokument som används för att på ett tydligt sätt manifestera hur tillgångarna delats mellan äkta makar eller mellan sambor. Det kan ske under ett bestående äktenskap men är vanligast vid skilsmässa eller när sambor flyttar isär.

På Juridiska Dokument kan ni ladda ner ett komplett paket för bodelning!

Vad ingår i det kompletta bodelningspaketet?
  1. Bodelningsavtal – Vari paret avtalar om hur deras gemensamma egendom ska fördelas dem emellan.
  2. Registreringsbrev – Som ska bifogas till bodelningsavtalet om man önskar få det registrerat hos skatteverket.
  3. Lagfartsansökan – En ansökan om lagfart används vid bodelning av fastighet i de fall som ena parten tar över den tidigare gemensamma fastigheten.

Samtliga dokument samt instruktioner om hur dessa ska fyllas i kan ni ladda hem på Juridiska Dokument!

Varför är det så viktigt att skriva ett bodelningsavtal?

Att skriva ett tydligt juridiskt dokument på hur den gemensamma egendomen har fördelats parterna emellan är det bästa sättet att undvika framtida konflikter kring detta. Ingen av parterna kan i efterhand komma med krav på förändrad bodelning och även om bägge parter varit helt överens om hur delningen skulle ske är det inte säkert att åsikterna är lika i framtiden. Att beställa ett bodelningsavtal är därför ett säkert sätt att skapa en trygg överenskommelse kring bodelningen.

Här kan ni ladda ner ett:

Bodelning av fastighet

Bodelning av fastighet

Bodelning av fastighet kan ske under ett äktenskap eller vid skilsmässa alternativt när sambor flyttar isär.

En bodelning av fastighet sker genom tre steg:

  1. Värdering av fastighet – Enda gången det är lätt att värdera sin egen bostad är om man köpt den kort innan bodelning ska ske, vilket inte är speciellt vanligt. I annat fall måste makarna/samborna komma överens om ett värde på bostaden. Man kan inte välja att sätta ett orimligt lågt pris för att den ena parten på så vis ska få en fördel. Regeln är att bostaden ska ”värderas efter sitt saluvärde”. Det enklaste sättet att få fram en objektiv värdering är att ta in en värderingsman som då bedömer bostadens skick och läge samt kontrollerar vad liknande bostäder har sålts för i omgivningen under exempelvis föregående 12 månader. Med detta som underlag ges en bedömning på vad bostaden skulle kunna gå att säljas för.
  2. Skatten dras av- I de fall som bostäder säljs med vinst måste en reavinstskatt betalas. Hade bostaden sålts till det pris man kommit överens om och detta hade medfört en vinst dras samma summa bort från värderingen som vinstskatten hade varit. 
  3. Mäklararvode dras bort – Även om inte bostaden säljs så ska även ett relevant mäklararvode dras bort innan slutvärderingen är klar. Detta kan en fastighetsmäklare hjälpa till att räkna ut, oftast gratis.

Det kan vid första anblicken se märkligt ut att både skatt och mäklararvode ska dras bort när det inte skett i praktiken. Men genom att göra dessa avdrag blir det exakt samma sak som om bostaden lagts ut för försäljning och de pengar som kommit in sedan delats upp av makarna/samborna.

På Juridiska Dokument kan ni ladda ner ett bodelningsavtal upprättat av jurister!